Stichting

 • Het doel van de Speel-O-Theek is het bevorderen van het spelplezier, de spelontwikkeling en de algemene ontwikkeling van het kind, door het uitlenen van goed en verantwoord speelgoed.
 • Contacten leggen met ouders en opvoeders.
 • Voorlichting geven over de educatieve waarde van speelgoed.

De Speel-O-Theek Baarn richt zich op de leeftijdsgroep van 0 t/m 8 jaar.

Bestuur en beleid

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de Speel-O-Theek.

Voorzitter: Liesbeth Sitters email
Secretaris: Lien Meijer email
Penningmeester: Daphna Pimentel email
 1. De stichting is opgericht op 15 april 1987 en sinds 1-1-2014 erkend als goed doel.
  KVK nummer: 41189284
  ANBI nummer: 815656944
  Rekeningnummer: NL70 INGB 0009352664
  Jaarverslagen: 2014   2015   2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022

Toelichting financiele gegevens 2020:

Eerst van half maart tot half mei 2020 was de Speel-O-Theek Baarn gesloten en later in dat najaar nog een keer 6 weken tot 19 januari 2021. Alleen per reservering via de website kon men speelgoed terugbrengen en weer lenen. Hierdoor zijn er minder abonnementen verkocht of verlengd en was het een moeilijk jaar. Door de ontvangst van subsidies en ontvangsten vanuit fondsen is de financiele schade beperkt gebleven. De betaling van de huur aan de bibliotheek Baarn voor het 4e kwartaal mocht worden uitgesteld tot eind januari 2021. Daphna Pimentel heeft het penningmeesterschap overgenomen van Lien Meijer en laatstgenoemde is secretaris geworden, daar Mieke v.d. Laan ermee gestopt wegens drukke werkzaamheden. Het bestuur van de Speel-O-Theek Baarn is onbezoldigd. Van de vrijwilligerscentrale PIT Baarn hebben wij de jaarlijkse subsidie ontvangen voor waardering van de  17 vrijwilligers. Van de collecte van Jantje Beton mag de Speel-O-Theek Baarn de helft behouden van het opgehaalde geldbedrag en was ruim E 500,–. Van de Lakeland Foundation is een geldbedrag ontvangen voor nieuwe verkleedkleding.

Aan NL Doet deed de Speel-O-Theek Baarn begin maart mee op de zaterdagmidddag van 12.00 – 15.00 uur met een aantal medewerkers en paar andere helpers voor schoonmaak werkzaamheden van alle speelgoedkasten en speelgoed daarin en om 13.00 uur was er een zelfgemaakte lunch voor de aanwezigen.

In 2020 waren er bij de Speel-O-Theek Baarn 2 abonnementen van gastouderbureau’s, 2 x ab. v.  schoolklassen v.d. Guido de Bresschool, 7 eigen medewerkers die een gratis abonnement kregen en in totaal voor E 574,50 aan stempelkaarten (= 10 x 1 speeltje lenen) en jaarabonnementen ontvangen. Van de 5 x gratis lenen bon uit de flyers is 67 x gebruik gemaakt.

Medewerkers van de Speel-O-Theek

We hebben ongeveer 15 vrijwillige medewerkers, die elk één gratis abonnement krijgen. Hun werk bestaat uit het innemen, tellen en uitlenen van speelgoed. Gemiddeld eens per drie weken 2 uur, met een eenvoudig computerprogramma. Eventueel is een eigen kind mee te nemen.We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. INTERESSE? U kunt zich per e-mail of per telefoon aanmelden, of gewoon een keertje binnenlopen tijdens de openingsuren.

Inlichtingen:via website  via formulier reserveren of mail aan info@speelotheekbaarn.nl  (tijdens de openingsuren 06-53916078) of 035 5420051 ( = L. Sitters buiten de openingsuren).

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, laat het ons weten.