Vrijwilligers

De Speel-O-Theek wordt geheel gerund door vrijwilligers. Een groep van ongeveer 15 vrijwilligers zorgt voor alles dat er moet gebeuren. Actief zijn wij met het uitlenen en weer innemen van speelgoed.

Uitlenen en innemen van het speelgoed
Op woensdag of zaterdag achter de tafel. Het ingenomen speelgoed moet gecontroleerd worden en geregistreerd, het uit te lenen speelgoed moet ingevoerd worden en uitleenpapiertjes geprint. Ook help je met het regelen van abonnementen en de betaling daarvan of het afhandelen van boetes voor te laat of vermist speelgoed. Nieuwe leden geef je een korte rondleiding en als er tijd over is houd je de Speel-O-Theek netjes. In principe help je 1x per 3 weken in de uitleen, wat dan ongeveer anderhalf uur duurt.

Speelgoedcommissie
Deze commissie doet voorstellen voor nieuw speelgoed en schaft het aan. Het speelgoed wordt gemerkt en klaargemaakt voor de uitleen buiten de uitleentijden. Foto’s maken en invoeren in het uitleensysteem horen daar ook bij. Speelgoed dat beschadigd is of uitgezocht moet worden neemt deze commissie onder handen.

Activiteiten
Tijdens evenementen zoals het ‘Spelen in de Laanstraat’, het cultureel festival of de speelgoedbeurs moet er een hoop geregeld worden. Spullen klaar zetten, aan de slag met het speelgoed en de kinderen en de Speel-O-Theek promoten. Ook in de organisatie vooraf moet er een hoop gebeuren.

Bestuur
Deze groep van ongeveer 5 mensen geeft sturing aan de Speel-O-Theek. Natuurlijk zijn er taken voor de voorzitter (leiden van vergaderingen en aanspreekpunt bij officiele gelegenheden), de secretaris (mailings, notulen, brieven ontvangen/versturen), penningmeester (beheer rekening, jaarverslagen, financieel beleid). Ook zijn er extra bestuursleden die specifieke taken hebben op het gebied van IT, advies, pedagogiek, vrijwilligersbeleid, evenementen, etc.

Wordt vrijwilligers!
Heb je interesse neem dan contact op met iemand van het bestuur via info@speelotheekbaarn.nl. Je kunt dan overleggen over je inzet en over het inwerken. Iedere vrijwilliger krijgt 1 gratis abonnement, er is geen vergoeding voor tijd of reiskosten. Wel hebben we twee keer per jaar een gezellige borrel.